Korthåll fält och 100 yards! Sön 20/9

Kom och skjut 20, 40 eller 60 skott på Lau skjutbana på Söndag 20/9 Kl 9.00.
Skjuttid 20 min per 20 skott inklusive provskott därefter resultatskrivning och klistring.
Avståndet är 92 meter (100 yards).
Du behöver utrustning för korthållsskjutning, ta med kikare om du har (kikarmarkering)

Därefter skjuter vi en korthållsfältskjutning i terrängen kring skjutbanan (ca kl 11.00).
Nästa tillfälle för detta upplägg blir 11/10.
Ta med eget fika.

Mvh
L-O

Skriv ut E-post