Kallelse årsmöte

Årsmöte med Gotlands Skyttesportförbund söndagen den 28 juni kl 1800 i Visby skyttehall.

Vi gör det Corona-anpassat. Vi har det inne i stora hallen och möblerar glest och vi ordnar ingen gemensam förtäring. 

Skriv gärna ut handlingar och tag med er egna. Allt för minska smittorisken.

Skriv ut E-post